Members: 0 member(s)

Shares ?

0

Clicks ?

0

Viral Lift ?

0%

Kladrubský hřebčín Kladruby zahajuje návštěvnickou sezonu

 • Kladrubský hřebčín Kladruby zahajuje návštěvnickou sezonu  Národní hřebčín Kladruby nad Labem zahájí v sobotu 30. března 2019 hlavní návštěvnickou sezónu, která s sebou již tradičně přinese celou řadu novinek jak pro běžné návštěvníky, tak také pro odbornou veřejnost.

   

  Velká pozornost se bude letos upínat zejména k oslavám výročí 440 let od povýšení na císařský dvorní hřebčín. 

  Hlavní oslavy 440. výročí povýšení hřebčína Rudolfem II. na císařský dvorní hřebčín, proběhnou 25. května v rámci Dne starokladrubského koně. V jeho průběhu bude také veřejnosti představena zlatá karosa arcibiskupství pražského z 1. třetiny 18. století, která je jako novinka zařazena do expozice kočárů. „Jedná se o tzv. ceremoniální karosu, speciální typ kočáru, který sloužil pouze při nejsvátečnějších příležitostech –při účasti na korunovační ceremonii a podobně,“ vysvětluje ředitel Národního hřebčína Kladruby nad Labem Jiří Machek.

  Vzrůstající zájem veřejnosti zaznamenává Národní hřebčín Kladruby nad Labem každoročně. Tuto tendenci potvrzuje statistika návštěvnosti za loňský rok, ve kterém hřebčíny jak v Kladrubech nad Labem, tak ve Slatiňanech navštívilo téměř 83 000 návštěvníků. Ředitel národního hřebčína Jiří Machek k tomu dodává: „Prohlídky hřebčína, které probíhají za plného provozu, mají svoji denní kapacitu, kterou nelze z bezpečnostních důvodů překročit. Přesto očekáváme i v letošním roce obdobný počet návštěvníků.“

  Národní hřebčín i pro letošní rok připravil celou řadu tematických akcí. Mezi tři hlavní vrcholy sezóny tak patří Rudolfův pohár – mezinárodní závody spřežení, Den starokladrubského koně a Kladruby naruby – zábavné rodinné odpoledne.

  Hlavní návštěvnickou sezónu dnes symbolicky otevřel křest klisničky, která se narodila 1. března starokladrubské bělce 386 Eloise jako její druhorozené hříbě. Otcem je Rudolfo Curiosa V, reprezentant národního hřebčína v soutěžích dvojspřeží, který se v současnosti věnuje výhradně povinnostem plemenného hřebce. Klisničce vybírala jméno veřejnost prostřednictvím facebookového profilu národního hřebčína.


2 comments