Members: 0 member(s)

Shares ?

0

Clicks ?

0

Viral Lift ?

0%

Stáda divokých koní v Podyjí čekají první přírůstky

 • Stáda divokých koní v Podyjí čekají první přírůstky  Divocí koně, kteří od června loňského roku spásají dvě vybrané lokality v Národním parku Podyjí na Znojemsku, čekají letos na jaře první přírůstky. Narodit by se mohlo odhadem sedm až devět hříbat.

   

  Informoval o tom Dalibor Dostál, ředitel společnosti Česká krajina, která má zavedení pastvy na starosti.

  V Podyjí se ve dvou stádech prohání 11 divokých koní z anglického Exmooru, na 70 hektarech pastvin pomáhají s jejich údržbou a chrání je před zarůstáním. Šestici koní ochranáři vypustili na pastvinu v Mašovicích, dalších pět na pastvinu v Havraníkách. Ve stádu je vždy jeden hřebec.

  "Už v dubnu by se měla narodit první hříbata. Špatně se ale odhaduje, kolik klisen je březích. Nedá se to úplně poznat, protože jak jsou ta zvířata v přírodě, nejsou většinou vidět všechna najednou," uvedl Dostál.

  Ze zkušeností z Milovic na Nymbursku, kde jsou na pastvinách také divocí koně, odhaduje, že březí by mohlo být osm nebo všech devět klisen.

  "Čekáme, že by se v Podyjí mohlo teď na jaře narodit sedm až devět hříbat," uvedl Dostál. Hříbata by v Podyjí podle něj zůstala rok až dva, pak by se stěhovala do dalších rezervací.

  "V Podyjí by zůstalo těch 11 koní. Zájem o podobný typ rezervací je velký, protože divocí koně skutečně fungují jako nejlepší řešení v péči o větší plochy. Takže počítáme s tím, že přírůstky budeme poskytovat dál," uvedl Dostál.

  Biolog Robert Stejskal už dříve zhodnotil pobyt koní v lokalitách v Podyjí jako přínosný. Uvedl, že v lokalitách se znovu dostává ke slovu původní stepní vegetace, která byla dříve zarostlá. Původně souvislé travní porosty jsou místy prošlapané početnými chodníčky, porosty křovin koně rozdělili různými průchody a stezkami v místech svých oblíbených tras. Takové podmínky vytvářejí i vhodné prostředí pro různé druhy hmyzu.

  Návrat divokých koní je součástí projektu Military LIFE for Nature. Hlavním účelem je podpora a zachování vzácných druhů rostlin a živočichů, kteří ke svému životu potřebují plochy s různorodou vegetací. Projekt zajišťuje péči o přírodu v pěti bývalých vojenských územích v různých částech České republiky, chráněných v rámci evropské soustavy Natura 2000.