Members: 0 member(s)

Shares ?

0

Clicks ?

0

Viral Lift ?

0%

Categories

vtip


 • Svatý
  Petr uslyší klepání na nebeskou bránu, otevře a uvidí tam stát
  muže. Než se ho stačí na cokoliv zeptat, muž zmizí. Po chvíli
  se klepání ozve znovu. Když svatý Petr otevře, stojí před ním
  tentýž muž, ale v příští vteřině zmizí.

   


  ˝Poslyšte!˝
  zavolá za ním svatý Petr. ˝Vy si ze mě děláte šprťouchlata,
  nebo co?˝

   


  ˝Ne,˝
  ozve se v dálce. ˝Oni se mě dole snaží vzkřísit.˝

   

   

   


2 comments