Members: 0 member(s)

Shares ?

0

Clicks ?

0

Viral Lift ?

0%

Categories

User's Tags

Všechno špatně, zpátky na stromy aneb reálná utopie.

 • Ve výstavbě:
  Nastává doba, kdy si každý z nás dřív a nebo později položí otázku: „Jak to tu půjde dál?“ 
  Jedni, úspěšní podnikatelé a vrcholní zaměstnanci firem, se tímto tématem budou zřejmě 
  zabývat pouze krátce před započatou dovolenou, kterou dostali v tu pravou chvíli, aby se 
  pod tlakem nesložili. Po týdenní dovolené, občerstveni tupým ležením na pláži nebo 
  aktivním lyžováním s využitím luxusního prosředí švýcarských alp, naskočí opět do 
  managerského stresu, nadmíru spokojeni s výplatou na konci měsíce. Pohled na vlastní konto 
  rázem u většiny z nich zažene chmury. Otázkou, zda budou schopni svůj životní styl takto 
  dále provozovat, si pak většinou položí až v nemocnici po prodělaném infarktu.  To takový 
  běžný zaměstnanec, který v posledních letech čím dál častěji počítá na konci měsíce 
  drobné, tomu se hledání odpovědi stane součástí běžného života. Pokud tedy už úplně 
  nezrezignoval.Svět se nenachází v první krizi. Takových tu už bylo bezpočet a vždycky se to 
  nakonec nějak vyřešilo. Udělala se tu a tam revoluce, změnil se společenský systém... Ale 
  hlavně v tom vždy byla nějaká „spásná myšlenka“ něco „nového“, čemu lidé chtěli věřit. 
  Všichni přece chceme doufat, že jednou bude líp! Jenže teď? Už tu všechno bylo. Nikdo nic 
  nového nevymyslí. Dokonce i v umění je teď IN retro. A to je ten rozdíl oproti dřívějšku. 
  Co nám tedy zbývá? Zrezignovat, nebo se spíš jinak podívat na věci, které tu už byly?Inspiraci a podnět k zamyšlení a hledání nových možností přinášejí družstevníci z 
  Baskidska. Družstvo s názvem Mondragón založil jezuitský kněz José María Arizmendiarrieta 
  během občanské války ve Španělsku. Hledal možnosti, jak zmírnit nezaměstnanost a chudobu 
  novou cestou a to na základech katolického sociálního učení a družstevně orientovaného 
  hospodaření. Snad se nechal také ovlivnit modelem tzv. „Jezuitského státu“, který úspěšně 
  fungoval pro cca 70 indiánských vesnic v jižní Americe až do roku 1767. Faktem zůstává, že 
  největší družstevní korporace světa - Mondragón - již více než 50 let vzdoruje  široce 
  rozšířenému kapitalismu. V současné době je sedmým největším podnikajícím subjektem 
  Španělska (vyrábí např. i spotřebiče Fagor), má 82000 zaměstnanců, ze kterých je většina 
  také spolumajiteli a podílníky družstva.Základními pravidly družstva jsou : - Žádné propouštění zaměstnanců- Rozdělování zisků podniku mezi zaměstnance.- Vedení smí vydělávat maximálně osminásobek platu zaměstnance.- Vznik nových pracovních míst.- Socíální systém (Chrání zaměstnance při pracovní neschopnosti, odchodu do důchodu apod.)- Důraz na další vzdělávání.
  „Mondragón - model“ je někdy označován jako „model reálné utopie alternativního 
  hospodářského modelu“. Opravdu to není žádná iracionální věc, která staví na pofidérních 
  základech. Vedení a ekonomie družstva je zpracovaná do posedních detailů a má přesná 
  pravidla. Spolumajitelem se může (ale nemusí) stát po zkušební době půl roku každý 
  zaměstnanec za splnění předem daných podmínek. Jednotlivá družstva, integrovaná pod 
  družstevní korporací Mondragón, dávají ze svého zisku korporaci (celé skupině družstev) 20 
  %. Dalších 10 % pak na investiční fondy a po 2 % na vzdělávání zaměstnanců a do fondu 
  solidarity. Ostatní zisk každého družstva je rozdělen následovně: sociální fond - 10 %, 
  rezervy - 45 %, konta družstevníků 45 %.No uznejte, nechtěli byste v takovém podniku pracovat? Měli byste jistotu, že 
  nebudete propuštěni, část zisku jde i na vaše konto, můžete se dále vzdělávat, dostanete 
  důchod ... V korporaci Mondragón se daří něco, co nemá v historii obdoby. V době, která s 
  sebou nese materiálno, kam se podíváte, je tu ostrůvek, vzdorující větru. A to tak 
  úspěšně, že se nejen drží, ale stále rozrůstá. (Momentálně má Mondragón po celém světě 264 
  různých podniků.). Ostrůvek, na kterém funguje kooperace, solidarita a jistoty, ale na 
  druhé straně také zisk pro zaměstnance. „Všechno má ovšem i své stinné stránky“, řeknete 
  si. Jednoho dne by mohlo dojít k tomu, co se stalo třeba i v jiných modelech, 
  představovaných jako „ideální“ a „všespasitelné“. Za připomínku stojí třeba velmi úspěšný 
  Čínský model nebo nám dobře známý model  socialistických družstev. Nutno však podotkonout, 
  že tyto 2 zmíněné druhy od počátku počítají s třídním rozdělením. Systém korporace 
  Mondragón ne.Co z toho tedy plyne? Doufejme, že i u nás se najde jednoho dne nějaký ten „kněz“, 
  který nebude mít v hlavě jen myšlenku na vlastní zisk a karieru. A že ho budou následovat 
  tací, pro které společné a radostné soužití  bez stresu a nejistoty bude mít přednost před 
  osobními zájmy.1 comment
 • vlastina2312
  vlastina2312 Tak to je dobrý článek. Bylo by to dobré,kdyby to takhle fungovalo i jinde. Ale teď je to většinou pravý opak toho,jak by to mohlo být. Jedni chtějí ovládat druhé.... vykořisťování druhých jim vyhovuje,protože hledí jen na své zisky...  more
  September 21, 2015