Members: 0 member(s)

Shares ?

0

Clicks ?

0

Viral Lift ?

0%

User's Tags

Hospodaření společnosti Vox Group a.s. 2014

 • - Přiznání k dani z přijmů právnických osob 2014  http://voxgroup.cz/dan/2014.pdf

  účetní zisk 2014        1.393.867 Kč (ř. 200)
  ke zdanění 2014        1.393.867 Kč (ř. 250)

  ke zdanění zaokrouhleno na tis.      1.393.000 Kč (ř. 270)
  daň 19% z 1.393.000 Kč=               264.670 Kč (ř. 290)
  zisk 2014. 1.393.867 - 264.670 = 1.129.197 Kč   

  roční úhrn čistého obratu       30.708.692 Kč

    
  V případě 100 % -tního rozdělení tohoto zisku by na 1 akcii v nominální hodnotě 100 kč
  připadla dividenda ve výši 1.129.197 : 20.000 = cca. 56,50 kč (před zdaněním)

  Za 2,5 roku je toto nad očekávání dobrý hospodářský výsledek.
  Valná hromada rozhodne, jak se s tímto ziskem naloží.
  Pravděpodobně se dividendy vyplácet nebudou protože částka je příliš nízká
  a náklady na rozesílání by byly v poměru k výplatě jednotlivým akcionářům příliš vysoké.
  Pravděpodobně bude rozhodnuto o nákupu nějakého výrobního prostředku, nebo vytvoření finanční rezervy.

   

  Hospodaření společnosti Vox Group a.s. 2012
  Hospodaření společnosti Vox Group a.s. 2013 
  Hospodaření společnosti Vox Group a.s. 2015
  Hospodaření společnosti Vox Group, a.s. 2016


7 comments