Forums Hlavní kategorie České a slovenské fórum Společnost Politika
 • Topic: Politika

  Back To Topics
  (0 rates)
  • July 8
   • Post(s)
    2,143
   • Thank(s)
    1,031
   • Thanked
    1,180
   • cR(s)
    58 -1

   # 88966

    Sněmovna a její výbory. Ú Ž A S ! ! ! ! ! ! ! !(jen pro silné povahy !?) 

    

    

    

   Je asi třeba mnohonásobně zvětšit počet poslanců,protože na to množství práce jich asi zřejmě máme zoufale málo!

     Co že to vlastně ve Sněmovně všechno máme?

     Je tam mimo jiné:

     Stálá delegace Parlamentu do 
   - Středoevropské iniciativy
   - Meziparlamentní unie
   - Parlamentního shromáždění NATO
   - Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
   - Parlamentního shromáždění Rady Evropy

    Stálá komise pro 
   - práci Kanceláře Poslanecké sněmovny
   - Ústavu České republiky
   - rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny

    Stálá komise pro kontrolu
   - činnosti Bezpečnostní informační služby
   - činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace
   - činnosti Finančního analytického úřadu
   - činnosti Vojenského zpravodajství
   - poskytnutí údajů z centrální evidence účtů
   - činnosti Národního bezpečnostního úřadu
   - použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací
   - činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost

    Vyšetřovací komise k OKD
   Volební komise

    A pak také
   - Hospodářský výbor
   - Výbor pro evropské záležitosti
   - Kontrolní výbor
   - Výbor pro obranu
   - Mandátový a imunitní výbor
   - Výbor pro sociální politiku
   - Organizační výbor
   - Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
   - Petiční výbor
   - Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
   - Rozpočtový výbor
   - Výbor pro zdravotnictví
   - Ústavně právní výbor
   - Výbor pro životní prostředí
   - Volební výbor
   - Zahraniční výbor
   - Výbor pro bezpečnost
   - Zemědělský výbor

    A to není všechno. Zmohli jsme se i na podvýbory!

    Podvýbor pro dopravu
   Podvýbor pro energetiku
   Podvýbor pro ICT, telekomunikace a digitální ekonomiku
   Podvýbor pro letectví a vesmírný program
   Podvýbor pro ochranu spotřebitele
   Podvýbor pro podnikatelské prostředí
   Podvýbor pro vědu, výzkum a inovace
   Podvýbor pro kontrolu hospodaření veřejného sektoru
   Podvýbor pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
   Podvýbor pro ochranu práv osob omezených na svobodě
   Podvýbor pro svobodu slova a média
   Podvýbor pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy
   Podvýbor pro daně, cla a loterie
   Podvýbor pro financování územních samospráv a využívání prostředků Evropské unie
   Finanční podvýbor
   Podvýbor pro digitalizaci justice a e-Sbírku
   Podvýbor pro justici a soudní samosprávu
   Podvýbor pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení
   Podvýbor pro Hasičský záchranný sbor České republiky
   Podvýbor pro Policii České republiky, obecní policii a soukromé bezpečnostní služby
   Podvýbor pro vězeňství
   Podvýbor pro zdravotnické záchranné služby
   Podvýbor pro evropské fondy a přeshraniční spolupráci
   Podvýbor pro migraci a azylovou politiku
   Podvýbor pro akvizice Ministerstva obrany, obchod s vojenským materiálem a inovace AČR
   Podvýbor pro obrannou, kybernetickou a bezpečnostní politiku a strategické koncepce ČR
   Podvýbor pro válečné veterány
   Podvýbor pro informační technologie a dávkové systémy
   Podvýbor pro sociálně zdravotní pomezí
   Podvýbor pro sociální služby a osoby zdravotně postižené
   Podvýbor pro heraldiku a vexilologii
   Podvýbor pro kulturu
   Podvýbor pro mládež a volnočasové aktivity
   Podvýbor pro náhradní výchovnou péči
   Podvýbor pro regionální školství
   Podvýbor pro sport
   Podvýbor pro vědu a vysoké školy
   Podvýbor pro bytovou politiku
   Podvýbor pro cestovní ruch
   Podvýbor pro e – Government
   Podvýbor pro veřejnou správu
   Podvýbor pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a přímo řízené organizace
   Podvýbor pro elektronizaci ve zdravotnictví
   Podvýbor pro implementaci nových léčebných a vyšetřovacích postupů do praxe, propojení vědy a praxe
   Podvýbor pro lékovou politiku, racionální využití farmakoterapie a přístrojové techniky
   Podvýbor pro preventivní programy, přednemocniční zdravotní péči a práva pacientů
   Podvýbor pro vzdělávání ve zdravotnictví, včetně nelékařských pracovníků
   Podvýbor pro financování péče o životní prostředí
   Podvýbor pro ochranu přírody a krajiny
   Podvýbor pro technickou ochranu životního prostředí
   Podvýbor pro udržitelný rozvoj
   Podvýbor pro rozvojovou spolupráci
   Podvýbor pro styky s krajany
   Podvýbor pro vnější ekonomické vztahy
   Podvýbor pro lesní hospodářství
   Podvýbor pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství
   Podvýbor pro potravinářství, veterinární činnost a živočišnou výrobu
   Podvýbor pro rozvoj venkova
   Podvýbor pro vodní hospodářství

    

    Počítám-li dobře, celkem 95 komisí, delegací, výborů a podvýborů. 
   Každý či každá by měl či měla mít předsedu a místopředsedu. 
   Potřebujeme tedy obsadit 190 pozic minimálně.
   Komise, delegace, výbory a podvýbory totiž potřebují samozřejmě také členy.

    Počítejte sami - to je netáhel .... a pak, že si důchodci stěžují na nízké důchody

    

     Připomíná  mi to umírající starý Řím. Tam se taky množili úředníci jako krysy!!

    Ten kdo poctivě pracoval, byl pro smích.

    Zdá se, že se u nás vyplatí dělat všechno možné, jen né poctivě vyrábět.

    Mimochodem už je těch co umí něco vypěstovat, sklidit, či vyrobit jen 800tis.

    Což je 8% obyvatelstva ČR. Co myslíte není to tristní?

    

    Sněmovna a její výbory. Ú Ž A S ! ! ! ! ! ! ! !(jen pro silné povahy !?) 

    

    

    

   Je asi třeba mnohonásobně zvětšit počet poslanců,protože na to množství práce jich asi zřejmě máme zoufale málo!

     Co že to vlastně ve Sněmovně všechno máme?

     Je tam mimo jiné:

     Stálá delegace Parlamentu do 
   - Středoevropské iniciativy
   - Meziparlamentní unie
   - Parlamentního shromáždění NATO
   - Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
   - Parlamentního shromáždění Rady Evropy

    Stálá komise pro 
   - práci Kanceláře Poslanecké sněmovny
   - Ústavu České republiky
   - rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny

    Stálá komise pro kontrolu
   - činnosti Bezpečnostní informační služby
   - činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace
   - činnosti Finančního analytického úřadu
   - činnosti Vojenského zpravodajství
   - poskytnutí údajů z centrální evidence účtů
   - činnosti Národního bezpečnostního úřadu
   - použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací
   - činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost

    Vyšetřovací komise k OKD
   Volební komise

    A pak také
   - Hospodářský výbor
   - Výbor pro evropské záležitosti
   - Kontrolní výbor
   - Výbor pro obranu
   - Mandátový a imunitní výbor
   - Výbor pro sociální politiku
   - Organizační výbor
   - Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
   - Petiční výbor
   - Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
   - Rozpočtový výbor
   - Výbor pro zdravotnictví
   - Ústavně právní výbor
   - Výbor pro životní prostředí
   - Volební výbor
   - Zahraniční výbor
   - Výbor pro bezpečnost
   - Zemědělský výbor

    A to není všechno. Zmohli jsme se i na podvýbory!

    Podvýbor pro dopravu
   Podvýbor pro energetiku
   Podvýbor pro ICT, telekomunikace a digitální ekonomiku
   Podvýbor pro letectví a vesmírný program
   Podvýbor pro ochranu spotřebitele
   Podvýbor pro podnikatelské prostředí
   Podvýbor pro vědu, výzkum a inovace
   Podvýbor pro kontrolu hospodaření veřejného sektoru
   Podvýbor pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
   Podvýbor pro ochranu práv osob omezených na svobodě
   Podvýbor pro svobodu slova a média
   Podvýbor pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy
   Podvýbor pro daně, cla a loterie
   Podvýbor pro financování územních samospráv a využívání prostředků Evropské unie
   Finanční podvýbor
   Podvýbor pro digitalizaci justice a e-Sbírku
   Podvýbor pro justici a soudní samosprávu
   Podvýbor pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení
   Podvýbor pro Hasičský záchranný sbor České republiky
   Podvýbor pro Policii České republiky, obecní policii a soukromé bezpečnostní služby
   Podvýbor pro vězeňství
   Podvýbor pro zdravotnické záchranné služby
   Podvýbor pro evropské fondy a přeshraniční spolupráci
   Podvýbor pro migraci a azylovou politiku
   Podvýbor pro akvizice Ministerstva obrany, obchod s vojenským materiálem a inovace AČR
   Podvýbor pro obrannou, kybernetickou a bezpečnostní politiku a strategické koncepce ČR
   Podvýbor pro válečné veterány
   Podvýbor pro informační technologie a dávkové systémy
   Podvýbor pro sociálně zdravotní pomezí
   Podvýbor pro sociální služby a osoby zdravotně postižené
   Podvýbor pro heraldiku a vexilologii
   Podvýbor pro kulturu
   Podvýbor pro mládež a volnočasové aktivity
   Podvýbor pro náhradní výchovnou péči
   Podvýbor pro regionální školství
   Podvýbor pro sport
   Podvýbor pro vědu a vysoké školy
   Podvýbor pro bytovou politiku
   Podvýbor pro cestovní ruch
   Podvýbor pro e – Government
   Podvýbor pro veřejnou správu
   Podvýbor pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a přímo řízené organizace
   Podvýbor pro elektronizaci ve zdravotnictví
   Podvýbor pro implementaci nových léčebných a vyšetřovacích postupů do praxe, propojení vědy a praxe
   Podvýbor pro lékovou politiku, racionální využití farmakoterapie a přístrojové techniky
   Podvýbor pro preventivní programy, přednemocniční zdravotní péči a práva pacientů
   Podvýbor pro vzdělávání ve zdravotnictví, včetně nelékařských pracovníků
   Podvýbor pro financování péče o životní prostředí
   Podvýbor pro ochranu přírody a krajiny
   Podvýbor pro technickou ochranu životního prostředí
   Podvýbor pro udržitelný rozvoj
   Podvýbor pro rozvojovou spolupráci
   Podvýbor pro styky s krajany
   Podvýbor pro vnější ekonomické vztahy
   Podvýbor pro lesní hospodářství
   Podvýbor pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství
   Podvýbor pro potravinářství, veterinární činnost a živočišnou výrobu
   Podvýbor pro rozvoj venkova
   Podvýbor pro vodní hospodářství

    

    Počítám-li dobře, celkem 95 komisí, delegací, výborů a podvýborů. 
   Každý či každá by měl či měla mít předsedu a místopředsedu. 
   Potřebujeme tedy obsadit 190 pozic minimálně.
   Komise, delegace, výbory a podvýbory totiž potřebují samozřejmě také členy.

    Počítejte sami - to je netáhel .... a pak, že si důchodci stěžují na nízké důchody

    

     Připomíná  mi to umírající starý Řím. Tam se taky množili úředníci jako krysy!!

    Ten kdo poctivě pracoval, byl pro smích.

    Zdá se, že se u nás vyplatí dělat všechno možné, jen né poctivě vyrábět.

    Mimochodem už je těch co umí něco vypěstovat, sklidit, či vyrobit jen 800tis.

    Což je 8% obyvatelstva ČR. Co myslíte není to tristní?

    

    Sněmovna a její výbory. Ú Ž A S ! ! ! ! ! ! ! !(jen pro silné povahy !?) 

    

    

    

   Je asi třeba mnohonásobně zvětšit počet poslanců,protože na to množství práce jich asi zřejmě máme zoufale málo!

     Co že to vlastně ve Sněmovně všechno máme?

     Je tam mimo jiné:

     Stálá delegace Parlamentu do 
   - Středoevropské iniciativy
   - Meziparlamentní unie
   - Parlamentního shromáždění NATO
   - Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
   - Parlamentního shromáždění Rady Evropy

    Stálá komise pro 
   - práci Kanceláře Poslanecké sněmovny
   - Ústavu České republiky
   - rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny

    Stálá komise pro kontrolu
   - činnosti Bezpečnostní informační služby
   - činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace
   - činnosti Finančního analytického úřadu
   - činnosti Vojenského zpravodajství
   - poskytnutí údajů z centrální evidence účtů
   - činnosti Národního bezpečnostního úřadu
   - použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací
   - činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost

    Vyšetřovací komise k OKD
   Volební komise

    A pak také
   - Hospodářský výbor
   - Výbor pro evropské záležitosti
   - Kontrolní výbor
   - Výbor pro obranu
   - Mandátový a imunitní výbor
   - Výbor pro sociální politiku
   - Organizační výbor
   - Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
   - Petiční výbor
   - Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
   - Rozpočtový výbor
   - Výbor pro zdravotnictví
   - Ústavně právní výbor
   - Výbor pro životní prostředí
   - Volební výbor
   - Zahraniční výbor
   - Výbor pro bezpečnost
   - Zemědělský výbor

    A to není všechno. Zmohli jsme se i na podvýbory!

    Podvýbor pro dopravu
   Podvýbor pro energetiku
   Podvýbor pro ICT, telekomunikace a digitální ekonomiku
   Podvýbor pro letectví a vesmírný program
   Podvýbor pro ochranu spotřebitele
   Podvýbor pro podnikatelské prostředí
   Podvýbor pro vědu, výzkum a inovace
   Podvýbor pro kontrolu hospodaření veřejného sektoru
   Podvýbor pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
   Podvýbor pro ochranu práv osob omezených na svobodě
   Podvýbor pro svobodu slova a média
   Podvýbor pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy
   Podvýbor pro daně, cla a loterie
   Podvýbor pro financování územních samospráv a využívání prostředků Evropské unie
   Finanční podvýbor
   Podvýbor pro digitalizaci justice a e-Sbírku
   Podvýbor pro justici a soudní samosprávu
   Podvýbor pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení
   Podvýbor pro Hasičský záchranný sbor České republiky
   Podvýbor pro Policii České republiky, obecní policii a soukromé bezpečnostní služby
   Podvýbor pro vězeňství
   Podvýbor pro zdravotnické záchranné služby
   Podvýbor pro evropské fondy a přeshraniční spolupráci
   Podvýbor pro migraci a azylovou politiku
   Podvýbor pro akvizice Ministerstva obrany, obchod s vojenským materiálem a inovace AČR
   Podvýbor pro obrannou, kybernetickou a bezpečnostní politiku a strategické koncepce ČR
   Podvýbor pro válečné veterány
   Podvýbor pro informační technologie a dávkové systémy
   Podvýbor pro sociálně zdravotní pomezí
   Podvýbor pro sociální služby a osoby zdravotně postižené
   Podvýbor pro heraldiku a vexilologii
   Podvýbor pro kulturu
   Podvýbor pro mládež a volnočasové aktivity
   Podvýbor pro náhradní výchovnou péči
   Podvýbor pro regionální školství
   Podvýbor pro sport
   Podvýbor pro vědu a vysoké školy
   Podvýbor pro bytovou politiku
   Podvýbor pro cestovní ruch
   Podvýbor pro e – Government
   Podvýbor pro veřejnou správu
   Podvýbor pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a přímo řízené organizace
   Podvýbor pro elektronizaci ve zdravotnictví
   Podvýbor pro implementaci nových léčebných a vyšetřovacích postupů do praxe, propojení vědy a praxe
   Podvýbor pro lékovou politiku, racionální využití farmakoterapie a přístrojové techniky
   Podvýbor pro preventivní programy, přednemocniční zdravotní péči a práva pacientů
   Podvýbor pro vzdělávání ve zdravotnictví, včetně nelékařských pracovníků
   Podvýbor pro financování péče o životní prostředí
   Podvýbor pro ochranu přírody a krajiny
   Podvýbor pro technickou ochranu životního prostředí
   Podvýbor pro udržitelný rozvoj
   Podvýbor pro rozvojovou spolupráci
   Podvýbor pro styky s krajany
   Podvýbor pro vnější ekonomické vztahy
   Podvýbor pro lesní hospodářství
   Podvýbor pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství
   Podvýbor pro potravinářství, veterinární činnost a živočišnou výrobu
   Podvýbor pro rozvoj venkova
   Podvýbor pro vodní hospodářství

    

    Počítám-li dobře, celkem 95 komisí, delegací, výborů a podvýborů. 
   Každý či každá by měl či měla mít předsedu a místopředsedu. 
   Potřebujeme tedy obsadit 190 pozic minimálně.
   Komise, delegace, výbory a podvýbory totiž potřebují samozřejmě také členy.

    Počítejte sami - to je netáhel .... a pak, že si důchodci stěžují na nízké důchody

    

     Připomíná  mi to umírající starý Řím. Tam se taky množili úředníci jako krysy!!

    Ten kdo poctivě pracoval, byl pro smích.

    Zdá se, že se u nás vyplatí dělat všechno možné, jen né poctivě vyrábět.

    Mimochodem už je těch co umí něco vypěstovat, sklidit, či vyrobit jen 800tis.

    Což je 8% obyvatelstva ČR. Co myslíte není to tristní?

    
   ____________________________________

   Vlasta(vlastina2312)

  • March 6
   • Post(s)
    888
   • Thank(s)
    412
   • Thanked
    218
   • cR(s)
    3 -26

   # 87910

   ted polevili

  • February 27
   • Post(s)
    888
   • Thank(s)
    412
   • Thanked
    218
   • cR(s)
    3 -26

   # 87847

   jj

  • February 19
   • Post(s)
    888
   • Thank(s)
    412
   • Thanked
    218
   • cR(s)
    3 -26

   # 87747

   pravda

  • February 9
   • Post(s)
    787
   • Thank(s)
    340
   • Thanked
    220
   • cR(s)
    1 -28

   # 87612

   to bude furt

  • February 5
   • Post(s)
    888
   • Thank(s)
    412
   • Thanked
    218
   • cR(s)
    3 -26

   # 87570

   jj

  • February 1
   • Post(s)
    888
   • Thank(s)
    412
   • Thanked
    218
   • cR(s)
    3 -26

   # 87529

   a už začali

  • January 31
   • Post(s)
    787
   • Thank(s)
    340
   • Thanked
    220
   • cR(s)
    1 -28

   # 87513

   to jsou všechny

  • January 30
   • Post(s)
    888
   • Thank(s)
    412
   • Thanked
    218
   • cR(s)
    3 -26

   # 87506

   a to není jedinej

  • January 30
   • Post(s)
    787
   • Thank(s)
    340
   • Thanked
    220
   • cR(s)
    1 -28

   # 87498

   jj

  • January 27
   • Post(s)
    787
   • Thank(s)
    340
   • Thanked
    220
   • cR(s)
    1 -28

   # 87469

   no to je blb

  • January 27
   • Post(s)
    888
   • Thank(s)
    412
   • Thanked
    218
   • cR(s)
    3 -26

   # 87464

   dnes zas kradosek jede

  • January 26
   • Post(s)
    787
   • Thank(s)
    340
   • Thanked
    220
   • cR(s)
    1 -28

   # 87456

   fijala jde proti všem a brzdí hospodářství

  • January 26
   • Post(s)
    888
   • Thank(s)
    412
   • Thanked
    218
   • cR(s)
    3 -26

   # 87448

   jak kalousek

  • January 24
   • Post(s)
    888
   • Thank(s)
    412
   • Thanked
    218
   • cR(s)
    3 -26

   # 87428

   ten fijela to je ale blb

  • January 23
   • Post(s)
    787
   • Thank(s)
    340
   • Thanked
    220
   • cR(s)
    1 -28

   # 87417

   určitě jo

  • January 23
   • Post(s)
    888
   • Thank(s)
    412
   • Thanked
    218
   • cR(s)
    3 -26

   # 87408

   oni zas začnou

  • January 22
   • Post(s)
    787
   • Thank(s)
    340
   • Thanked
    220
   • cR(s)
    1 -28

   # 87403

   a kradousek už zas jede

  • January 18
   • Post(s)
    888
   • Thank(s)
    412
   • Thanked
    218
   • cR(s)
    3 -26

   # 87348

   ted trochu jo

  • January 18
   • Post(s)
    787
   • Thank(s)
    340
   • Thanked
    220
   • cR(s)
    1 -28

   # 87346

   tak to asi klape

  • January 15
   • Post(s)
    787
   • Thank(s)
    340
   • Thanked
    220
   • cR(s)
    1 -28

   # 87307

   tady se nic neděje

  • January 10
   • Post(s)
    787
   • Thank(s)
    340
   • Thanked
    220
   • cR(s)
    1 -28

   # 87258

    donebe volající

  • November 27, 2018
   • Post(s)
    888
   • Thank(s)
    412
   • Thanked
    218
   • cR(s)
    3 -26

   # 86843

   jj

  • November 17, 2018
   • Post(s)
    888
   • Thank(s)
    412
   • Thanked
    218
   • cR(s)
    3 -26

   # 86746

   tak to je síla co se děje

    

  • November 13, 2018
   • Post(s)
    888
   • Thank(s)
    412
   • Thanked
    218
   • cR(s)
    3 -26

   # 86707

   a už je to tady dva novináři udělají zvrat v celém státě,to už je donebe volající

  Icon Legend and Forum Rights

 • Topic has replies
  Hot topic
  Topic unread
  Topic doesn't have any replies
  Closed topic
  BBCode  is opened
  HTML  is opened
  You don't have permission to post or reply a topic
  You don't have permission to edit a topic
  You don't have the permission to delete a topic
  You don't have the permission to approve a post
  You don't have the permission to make a sticky on a topic
  You don't have the permission to close a topic
  You don't have the permission to move a topic

Add Reputation

Do you want to add reputation for this user by this post?

or cancel