Info o skupině

 • Požadujeme ceny volání a internetových služeb na úrovni průměru ostatních evropských zemí !!!!

  Připojte se k naší petici na adrese  !!!

  http://www.rexvox.com/group/45/?t=web

  Řekněte o nás i všem svým příbuzným, zašlete jim e-mail, každý podpis je důležitý.
  Děkujeme.

  Máme úplně všechno:
  Nejdražší volání, nejdražší silnice, nejdražší potraviny, nejdražší benzín a naftu.
  Máme toho dost !!!
  Nemusíme být ve všem první,....

  Jsme přesvědčeni, že mobilní operátoři by měli sloužit nám. Jednotlivým občanům. A ne, aby si na nás uspokojovali svou nekonečnou chamtivost. 
  Mrkající

  Odkaz na elektronický článek zde: http://hn.ihned.cz/c1-55096920-zmarena-sance-levnejsi-mobilni-volani-se-odklada

  HN - zmařená šance?
  • Externí web http://www.rvox.cz/petice/
  • Informace Petice pro­ Český tel­ekomunikač­ní úřad  o­ zařazení ­doplňující­ch požadav­ků do podm­ínek výběr­ového říze­ní za účel­em udělení­ práv k vy­užívání ra­diových km­itočtů k z­ajištění v­eřejné kom­unikační s­ítě v pásm­ech 800 MH­z, 1800 MH­z a 2600 M­Hz, pro vs­tup 4. ope­rátora na ­český trh ­s radiokom­unikacemi.­ Pozor mus­íme jednat­ rychle, n­ejlépe ješ­tě dnes. Č­as uplyne ­20.4.2012
  • Email na administrátora apool@email.cz

Recent Videos

 • Petice pro Český telekomunikační úřad

  Dobrý den,

  Petice byla odeslána na ČTÚ. Uvidíme, jak se zachovají dále...

  dne 20. března 2012 Český telekomunikační úřad zveřejnil podmínky pro  aukci mobilních kmitočtů.
  Jsme přesvědčeni, že stávající dokument nezajišťuje pro občany ČR zlevnění volání a datových služeb na úroveň běžnou v ostatních zemích Evropy.


  Proto prosíme všechny, aby nám s touto peticí pomohli.

  Rozešlete prosím tento text, nebo jeho modifikaci všem svým známým a zveřejněte jej na Vaší sociální síti.

  Děkujeme (Za petiční výbor Martin Dostál)

  Text pro zaslání e-mailem nebo pro zveřejnění na sociálních sítích:  

  >>>>>
  Ahoj,
  Podpoř prosím naši Petici pro Český telekomunikační úřad. Na adrese:
  http://www.rvox.cz
  Nenechme se zase okrást !!!
  Zamezme drahému volání !!! 
  Rozešli prosím tento text všem svým známým a příbuzným.
  A Zveřejni ho na facebooku.


  Nebo jakýkoli Váš text podobného znění,....


  Rozešlete to ještě dnes.
  Řekněte o nás i všem svým příbuzným, každý podpis je důležitý.
  Děkujeme.
  Petice o 1.053 (včetně fyzických podpisů) podpisech byla odeslána ČTÚ.
  Petice běží dál. 
Nothing has been posted here yet - be the first!