Podmínky služeb

Sociální síť RexVox.

Podmínky použití a souhlas se zpracováním a uchováváním osobních údajů a používáním cookies na webových stránkách:


-Registrace a služby v naší síti jsou zdarma. Navíc mohou uživatelé získat VIP členství zdarma.

Výhody VIP účtu:

-VIP účet je zdarma
-VIP uživatelé získají zdarma emailový účet ...@rexvox.com s navýšeným limitem 50MB a mohou požádat ještě o zvýšení kapacity.
-VIP uživatelé mohou vydělávat body za aktivitu v síti. Body pak mohou směnit za peníze, akcie firmy nebo jiné výhody a bonusy.
-Žádosti VIP uživatelů jsou vyřizovány přednostně.

-Jakýkoliv uživatel může kdykoliv požádat o smazání účtu, po ověření mu bude stoprocentně vyhověno.
-Systém nerozesílá falešné pozvánky ani spam.
-Uživatel se zavazuje nerozesílat spam.

-Uživatel se zavazuje nepřidávat nelegální a jakýkoliv pornografický obsah.

Registrací na síti uživatel souhlasí s uchováváním osobních údajů v naší databázi.
Uživatel potvrzuje, že je mu více jak 13 let.


Zajišťujeme ochranu osobních údajů dle naší registrace u ÚOOÚ.

Provozovatelem sítě je Vox Group a.s.
IČ: 28847024
Vedená u u Krajského soudu v Hradci Králové, spis. značka B 3088.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)


Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce následující údaje:

jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail, rodné číslo a bankovní účet.

a to v případě, že je na sociální síti vyplním v nějakém formuláři. V sociální síti Rexvox.com jsou
tyto údaje vyžadovány POUZE u VIP členů, kteří je vyplňují pokud chtějí vyplatit peníze na účet
nebo zaslat akcie na jméno a to jen v nezbytně nutném rozsahu.

Údaje nejsou poskytovány žádné třetí straně.

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování.

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.


Souhlas s používáním cookies na webových stránkách rexvox.com:

Souhlasím, aby byly používány soubory cookies, tedy malé informace, které jsou ukládány do mého prohlížeče a jsou využívány k monitorování pohybu po webu a zaznamenávání aktivity uživatelů.

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji mojí registrací v síti.